Söderlarm grundades 1988 av Håkan Ricknäs och har idag vuxit och arbetar med alla förekommande typer av system och produkter inom säkerhetsbranschen. Vi samarbetar sedan 1989 med Securitas Direct och säljer och installerar deras larmanläggningar till företag och privatpersoner. Vi är Securitas Directs största ”Professional Partner” med fler än 6 500 kunder. Söderlarm har idag 29 anställda med flera behörigheter i de system vi arbetar med och vi är certifierade av SBSC (Svensk Brand och SäkerhetsCertifiering) enligt SSF 1015 larmklass 1 och 2.

Vår specialkunskap inom säkerhet i offentlig sektor har gjort oss till leverantör åt Huddinge Kommun. Som leverantör till Huge Fastigheter har Söderlarm monterat och driftsatt Sveriges största passerkontrollsystem av fabrikat RCO. Med löpande utökningar har systemet till idag byggts upp till över 2 600 kortläsare.

Våra referensobjekt

Här nedan ger vi Dig några av våra referenser. Om Ni är intresserade av att besöka någon av våra referenser eller få mer information om objektet, vänligen kontakta oss först.

Wiklunds åkeri, inbrottslarm, passerkontrollsystem, brandvarning.
Annerstaskolan, kamerabevakning.
Östra gymnasiet, inbrottslarm, passerkontrollsystem.
Segeltorpsskolan, inbrottslarm, passerkontrollsystem, kamerabevakning.
Kvarnbergsskolan, inbrottslarm, passerkontrollsystem, kamerabevakning.
Fröslundaskolan i Eskilstuna, kamerabevakning.